aac

 
   
   
 

Druhá misijná cesta

Odpovedzte správne na týchto desať otázok    a postúpite do ďalšej misijnej cesty.        Šťastnú cestu!

ZAČAŤ KVÍZ

 
   
     
 

 

 

 

 
 

aac

 
 


 
 
   
 

1. Kto sprevádzal sv. Pavla na jeho prvej misijnej ceste?
 

Jakub          Barnabáš

Marek          Lukáš

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

abc

 
 


 
 
   
 

2. Kde bol uväznený sv. Pavol počas druhej misijnej cesty?

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Macedónia

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

acc

 
 


 
 
   
 

3. Kto bol bičovaný a uväznený spolu so sv. Pavlom počas jeho druhej misijnej cesty?
 

Silas          Lukáš

Jakub          Ján

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

adc

 
 


 
 
   
 

4. Kto bol učiteľom sv. Pavla počas jeho štúdií na židovskej škole?
 

Benjamín          Rubén

Gamaliel          Timotej

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

aec

 
 


 
 
   
 

5. Kto sprevádzal sv. Pavla na ceste        do Ríma?
 

Lukáš          Barnabáš

  Jakub                Ján

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

afc

 
 


 
 
   
 

6. Kam až došla loď po tom, čo   stroskotala na ceste do Ríma?
 

Malta          Efez

Rodos     Alexandria

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

agc

 
 


 
 
   
 

7. Koľko ľudí zahynulo pri stroskotaní   lode na ceste do Ríma?
 

33          0

76          215

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

ahc

 
 

 
   
 

8. V ktorom roku prišiel sv. Pavol do   Ríma, aby bol súdený?
 

58 po Kr.          68 po Kr.

61 po Kr.          64 po Kr.

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

ajc

 
 


 
 
   
 

9. V ktorom roku došlo v Ríme k veľkému požiaru?
 

60 po Kr.          63 po Kr.

62 po Kr.          64 po Kr.

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

akc

 
 


 
 
   
 

10. Ako zomrel sv. Pavol?
 

Ukameňovali ho          Sťali ho

Ukrižovali ho          Prebodli ho

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

eee

 
 


 
 
   
 

Gratulujeme!

Úspešne ste prešli druhú misijnú cestu po stopách sv. Pavla.

ÍSŤ NA TRETIU MISIJNÚ CESTU

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

ddd

 
 


 
 
   
 

ZLÉ SPRÁVY

Vaša hra sa skončila, pretože ste získali tri meče.

 ZAČAŤ ODZNOVU

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bac

 
 


 
 
   
 

1. Kto sprevádzal sv. Pavla na jeho prvej misijnej ceste?
 

Jakub          Barnabáš

Marek          Lukáš

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bbc

 
 


 
 
   
 

2. Kde bol uväznený sv. Pavol počas druhej misijnej cesty?

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Macedónia

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bcc

 
 


 
 
   
 

3. Kto bol bičovaný a uväznený spolu so sv. Pavlom počas jeho druhej misijnej cesty?
 

Silas          Lukáš

Jakub          Ján

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bdc

 
 


 
 
   
 

4. Kto bol učiteľom sv. Pavla počas jeho štúdií na židovskej škole?
 

Benjamín          Rubén

Gamaliel          Timotej

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bec

 
 


 
 
   
 

5. Kto sprevádzal sv. Pavla na ceste        do Ríma?
 

Lukáš          Barnabáš

  Jakub                Ján

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bfc

 
 


 
 
   
 

6. Kam až došla loď po tom, čo   stroskotala na ceste do Ríma?
 

Malta          Efez

Rodos     Alexandria

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bgc

 
 


 
 
   
 

7. Koľko ľudí zahynulo pri stroskotaní   lode na ceste do Ríma?
 

33          0

76          215

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bhc

 
 


 

 
   
 

8. V ktorom roku prišiel sv. Pavol do Ríma, aby bol súdený?
 

58 po Kr.          68 po Kr.

61 po Kr.          64 po Kr.

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

tempestad

 
   
   
 

Za správnu odpoveď počas búrky postúpite do ďalšej misijnej cesty.

POSTÚPIŤ DO ĎALŠEJ MISIJNEJ CESTY

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bjc

 
 


 
 
   
 

9. V ktorom roku došlo v Ríme k veľkému požiaru?
 

60 po Kr.          63 po Kr.

62 po Kr.          64 po Kr.

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

bkc

 
 


 
 
   
 

10. Ako zomrel sv. Pavol?
 

Ukameňovali ho          Sťali ho

Ukrižovali ho          Prebodli ho

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cac

 
 


 
 
   
 

1. Kto sprevádzal sv. Pavla na jeho prvej misijnej ceste?
 

Jakub          Barnabáš

Marek          Lukáš

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cbc

 
 


 
 
   
 

2. Kde bol uväznený sv. Pavol počas druhej misijnej cesty?

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Macedónia

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

ccc

 
 


 
 
   
 

3. Kto bol bičovaný a uväznený spolu so sv. Pavlom počas jeho druhej misijnej cesty?
 

Silas          Lukáš

Jakub          Ján

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cdc

 
 


 
 
   
 

4. Kto bol učiteľom sv. Pavla počas jeho štúdií na židovskej škole?
 

Benjamín          Rubén

Gamaliel          Timotej

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cec

 
 


 
 
   
 

5. Kto sprevádzal sv. Pavla na ceste        do Ríma?
 

Lukáš          Barnakáš

  Jakub                Ján

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cfc

 
 


 
 
   
 

6. Kam až došla loď po tom, čo   stroskotala na ceste do Ríma?
 

Malta          Efez

Rodos     Alexandria

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cgc

 
 


 
 
   
 

7. Koľko ľudí zahynulo pri stroskotaní   lode na ceste do Ríma?
 

33          0

76          215

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

chc

 
 


 
 
   
 

8. V ktorom roku prišiel sv. Pavol do   Ríma, aby bol súdený?
 

58 po Kr..          68 po Kr.

61 po Kr.          64 po Kr.

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cjc

 
 


 
 
   
 

9. V ktorom roku došlo v Ríme k veľkému požiaru?
 

60 po Kr.          63 po Kr.

62 po Kr.          64 po Kr.

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ckc

 
 


 
 
   
 

10. Ako zomrel sv. Pavol?
 

Ukameňovali ho          Sťali ho

Ukrižovali ho          Prebodli ho

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

prision

 
 

 
   
 

Na otázku ste odpovedali nesprávne a tak musíte ísť do väzenia. Ak sa chcete oslobodiť, udajte názov listu sv. Pavla, v ktorom sa nachádza nasledujúci text:
“Beda mi, ak by som nekázal evanjelium.”

Rimanom          1 Korinťanom

Galaťanom          Efezanom

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

libre

 
 

 

 
   
 

Blahoželáme!

Dostali ste sa z väzenia

POKRAČOVAŤ

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

no libre

 
 

 
   
 

ZLÉ SPRÁVY.

Na otázku ste odpovedali nesprávne. Musíte začať svoju misijnú cestu odznova.

ZAČAŤ ODZNOVU