aac

 
 

 


 
 
   
 

Prvá misijná cesta.

Odpovedzte správne na týchto desať       otázok a postúpite do ďalšej misijnej cesty.  Šťastnú cestu!

ZAČAŤ KVÍZ

 
   
     
 

 

 

 

 
 

aac

 
 


 
 
   
 

1.   Kde sa narodil sv. Pavol?
 

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

abc

 
 


 
 
   
 

2.    Na akom mieste sa udialo Pavlovo obrátenie?

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Damask

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

acc

 
 


 
 
   
 

3. Kristovi učeníci boli prvý krát nazvaní „kresťanmi“ v ...?
 

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

adc

 
 


 
 
   
 

4. Prvý koncil, na ktorom sa zúčastnil        aj sv. Pavol sa konal v ...?
 

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

aec

 
 


 
 
   
 

5. Jedným z miest, na ktorých sv. Pavol prorokoval bolo ...?
 

Solún          Alexandria

  Tripolis                Gibraltar

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

afc

 
 

 

 
   
 

6. Kde sv. Pavol našiel oltár      neznámemu Bohu?
 

Atény          Efez

Rodos     Alexandria

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

agc

 
 


 
 
   
 

7.  Na ktorom mieste boli Pavol a   Barnabáš nazvaní bohmi?

 

Antiochia          Lystra

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

ahc

 
 

 
   
 

8. Kde sv. Pavol spoznal Akvilu a Prisku?
 

Antiochia          Tarzus

Korint          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

ahs

 
 

 

 
   
 

8. Kde sv. Pavol spoznal Akvilu a Prisku?
 

Antiochia          Tarzus

Korint          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

ajc

 
 


 
 
   
 

9. Kde sv. Pavol zostal dva roky a založil cirkev?
 

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

akc

 
 


 
 
   
 

10.    Kde zomrel sv. Pavol mučeníckou smrťou?
 

Antiochia          Rim

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

eee

 
 


 
 
   
 

Gratulujeme!

Úspešne ste prešli prvú misijnú cestu po stopách sv. Pavla.

ÍSŤ NA DRUHÚ MISIJNÚ CESTU
 

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

ddd

 
 


 
 
   
 

ZLÉ SPRÁVY

Vaša hra sa skončila, pretože ste       získali tri meče.
 

 ZAČAŤ ODZNOVU
 

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bac

 
 


 
 
   
 

1. Kde sa narodil sv. Pavol?
 

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bbc

 
 


 
 
   
 

2. Na akom mieste sa udialo Pavlovo obrátenie?

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Damask

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bcc

 
 


 
 
   
 

3. Kristovi učeníci boli prvý krát nazvaní „kresťanmi“ v ...?
 

Antiochia          Tarzus

Jeruzlem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bdc

 
 


 
 
   
 

4. Prvý koncil, na ktorom sa zúčastnil        aj sv. Pavol sa konal v ...?
 

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bec

 
 


 
 
   
 

5. Jedným z miest, na ktorých sv. Pavol prorokoval bolo ...?
 

Solún          Alexandria

  Tripolis                Gibraltar

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bfc

 
 


 
 
   
 

6. Kde sv. Pavol našiel oltár      neznámemu Bohu?
 

Atény          Efez

Rodos     Alexandria

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bgc

 
 


 
 
   
 

7. Na ktorom mieste boli Pavol a   Barnabáš nazvaní bohmi?

 

Antiochia          Lystra

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bhc

 
 


 

 
   
 

8. Kde sv. Pavol spoznal Akvilu a Prisku?
 

Antiochia          Tarzus

Korint          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

tempestad

 
   
   
 

Za správnu odpoveď počas búrky postúpite do ďalšej misijnej cesty.

POSTÚPIŤ DO ĎALŠEJ MISIJNEJ CESTY

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bjc

 
 


 

 
   
 

9. Kde sv. Pavol zostal dva roky a založil cirkev?
 

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

bkc

 
 


 
 
   
 

10. Kde zomrel sv. Pavol mučeníckou smrťou?
 

Antiochia          Rim

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cac

 
 


 
 
   
 

1. Kde sa narodil sv. Pavol?
 

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cbc

 
 


 
 
   
 

2. Na akom mieste sa udialo Pavlovo obrátenie?

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Damask

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

ccc

 
 


 
 
   
 

3. Kristovi učeníci boli prvý krát nazvaní „kresťanmi“ v ...?
 

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cdc

 
 


 
 
   
 

4. Prvý koncil, na ktorom sa zúčastnil        aj sv. Pavol sa konal v ...?
 

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cec

 
 


 
 
   
 

5. Jedným z miest, na ktorých sv. Pavol prorokoval bolo ...?
 

Solún          Alexandria

  Tripolis                Gibraltar

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cfc

 
 


 
 
   
 

6. Kde sv. Pavol našiel oltár      neznámemu Bohu?
 

Atény          Efez

Rodos     Alexandria

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cgc

 
 


 
 
   
 

7. Na ktorom mieste boli Pavol a   Barnabáš nazvaní bohmi?

 

Antiochia          Lystra

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

chc

 
 


 
 
   
 

8. Kde sv. Pavol spoznal Akvilu a Prisku?
 

Antiochia          Tarzus

Korint          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cjc

 
 


 
   
 

9. Kde sv. Pavol zostal dva roky a založil cirkev?
 

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ckc

 
 


 
 
   
 

10. Kde zomrel sv. Pavol mučeníckou smrťou?
 

Antiochia          Rim

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

chs

 
 


 
 
   
 

8. Kde sv. Pavol spoznal Akvilu a Prisku?
 

Antiochia          Tarzus

Korint          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cjs

 
 


 
 
   
 

9. Kde sv. Pavol zostal dva roky a založil cirkev?
 

Antiochia          Tarzus

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

cks

 
 


 
 
   
 

10. Kde zomrel sv. Pavol mučeníckou smrťou?
 

Antiochia          Rim

Jeruzalem          Efez

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
     
 

prision

 
 

 
   
 

Na otázku ste odpovedali nesprávne a tak musíte ísť do väzenia. Ak sa chcete oslobodiť udajte názov listu sv. Pavla, v ktorom sa nachádza nasledujúci text: „Nehanbím sa za evanjelium, ktoré je Božou silou pre spásu každého, kto verí”.

Rimanom          2 Korinťanom

Galaťanom          Efezanom

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

libre

 
 

 

 
   
 

Blahoželáme!

Dostali ste sa z väzenia.

POKRAČOVAŤ

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

no libre

 
 

 
   
 

ZLÉ SPRÁVY.

Na otázku ste odpovedali nesprávne. Musíte začať svoju misijnú cestu  odznova.

ZAČAŤ ODZNOVU