aac

 
 

 


 
 
   
 

TRETIA MISIJNÁ CESTA.

Odpovedzte správne na nasledujúcich      desať otázok, aby ste úspešne ukončili hru. Šťastnú cestu!

ZAČAŤ KVÍZ

 
   
     
 

 

 

 

 
 

aac

 
 


 
 
   
 

1. Ktoré z nasledujúcich miest navštívil  sv. Pavol počas tretej misijnej cesty?
 

Alexandria          Cézarea

Kréta          Cyprus

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

abc

 
 


 
 
   
 

2. Pred tým ako sa sv. Pavol obrátil, sa venoval výrobe:

látok          mečov

sietí          stanov

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

acc

 
 


 
 
   
 

3. Počas umučenia sv. Štefana, sv. Pavol mal pri sebe jeho:
 

šaty          kameň

meč          dýku

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

adc

 
 


 
 
   
 

4. Na ceste do Damasku, sv. Pavol:
 

onemel          ochromel

oslepol          ohluchol

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

aec

 
 


 
 
   
 

5. Kam šiel sv. Pavol po stretnutí so sv. Petrom?
 

do Tarzu          do Ríma

  do Damasku                do Korintu

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

afc

 
 

 

 
   
 

6. Aké miesto navštívil sv. Pavol na prvej misijnej ceste?
 

Anatóliu          Alexandria

Gibraltar                   Ríma

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

agc

 
 


 
 
   
 

7. Kto v roku 49 vyhnal kresťanov z   Ríma?
 

Nero          Klaudius

Július Cézar          Alexander

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

ahc

 
 

 
   
 

8. Hrobka sv. Pavla sa nachádza v:
 

Jeruzaleme          Korinte

Ríma          Antiochia

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

ahs

 
 

 

 
   
 

8. Hrobka sv. Pavla sa nachádza v:
 

Jeruzaleme          Korinte

Ríma          Antiochia

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

ajc

 
 


 
 
   
 

9. “Láska všetko odpúšťa, všetko verí,
všetko dúfa, všetko znáša”
je z listu:

Rimanom          Galaťanom

Efezanom          1 Korinťanom

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

akc

 
 


 
 
   
 

10. Sv. Pavol bol sťatý za vlády:
 

Klaudia          Nera

Júlia Cézara          Alexandra

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

eee

 
 


 
 
   
 

Gratulujeme!

Úspešne ste zvládli tretiu misijnú cestu po stopách sv. Pavla.

ZAPÍŠTE SVOJE MENO DO ZOZNAMU VÍŤAZOV
 

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

ddd

 
 


 
 
   
 

ZLÉ SPRÁVY

Vaša hra sa skončila, pretože ste získali tri meče.

 ZAČAŤ ODZNOVU

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bac

 
 


 
 
   
 

1. Ktoré z nasledujúcich miest navštívil  sv. Pavol počas tretej misijnej cesty?
 

Alexandria          Cézarea

Kréta          Cyprus

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bbc

 
 


 
 
   
 

2. Pred tým ako sa sv. Pavol obrátil, sa venoval výrobe:

látok          mečov

sietí          stanov

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bcc

 
 


 
 
   
 

3. Počas umučenia sv. Štefana, sv. Pavol mal pri sebe jeho:
 

šaty          kameň

meč          dýku

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bdc

 
 


 
 
   
 

4. Na ceste do Damasku, sv. Pavol:
 

onemel          ochromel

oslepol          ohluchol

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bec

 
 


 
 
   
 

5. Kam šiel sv. Pavol po stretnutí so sv. Petrom?
 

do Tarzu          do Ríma

  do Damasku                do Korintu

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bfc

 
 


 
 
   
 

6. Aké miesto navštívil sv. Pavol na prvej misijnej ceste?
 

Anatóliu          Alexandria

Gibraltar                 Ríma

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bgc

 
 


 
 
   
 

7. Kto v roku 49 vyhnal kresťanov z   Ríma?
 

Nero          Klaudius

Július Cézar          Alexander

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bhc

 
 

 
   
 

8. Hrobka sv. Pavla sa nachádza v:
 

Jeruzaleme          Korinte

Ríma          Antiochia

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

bjc

 
 


 

 
   
 

9. “Láska všetko odpúšťa, všetko verí,
všetko dúfa, všetko znáša”
je z listu:

Rimanom          Galaťanom

Efezanom          1 Korinťanom

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

bkc

 
 


 
 
   
 

10. Sv. Pavol bol sťatý za vlády:
 

Klaudia          Nera

Júlia Cézara          Alexandra

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cac

 
 


 
 
   
 

1. Ktoré z nasledujúcich miest navštívil  sv. Pavol počas tretej misijnej cesty?
 

Alexandria          Cézarea

Kréta          Cyprus

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cbc

 
 


 
 
   
 

2. Pred tým ako sa sv. Pavol obrátil, sa venoval výrobe:

látok          mečov

sietí          stanov

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

ccc

 
 


 
 
   
 

3. Počas umučenia sv. Štefana, sv. Pavol mal pri sebe jeho:
 

šaty         kameň

meč          dýku

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cdc

 
 


 
 
   
 

4. Na ceste do Damasku, sv. Pavol:
 

onemel          ochromel

oslepol          ohluchol

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cec

 
 


 
 
   
 

5. Kam šiel sv. Pavol po stretnutí so sv. Petrom?
 

do Tarzu          do Ríma

  do Damasku                do Korintu

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cfc

 
 


 
 
   
 

6. Aké miesto navštívil sv. Pavol na prvej misijnej ceste?
 

Anatóliu          Alexandria

Gibraltar                 Ríma

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cgc

 
 


 
 
   
 

7. Kto v roku 49 vyhnal kresťanov z   Ríma?
 

Nero          Klaudius

Július Cézar          Alexander

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

chc

 


 
 
   
 

8. Hrobka sv. Pavla sa nachádza v:
 

Jeruzaleme          Korinte

Ríma          Antiochia

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

cjc

 
 


 
 
   
 

9. “Láska všetko odpúšťa, všetko verí,
všetko dúfa, všetko znáša”
je z listu:

Rimanom          Galaťanom

Efezanom         1 Korinťanom

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ckc

 
 


 
 
   
 

10. Sv. Pavol bol sťatý za vlády:
 

Klaudia          Nera

Júlia Cézara          Alexandra

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
     
 

prision

 
 

 
   
 

Na otázku ste odpovedali nesprávne a tak musíte ísť do väzenia. Ak sa chcete oslobodiť, udajte názov listu sv. Pavla, v ktorom sa nachádza nasledujúci text:
“…zjednotiť v plnosti časov v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na zemi a čo je na nebi”
Rimanom
          2 Korinťanom

Galaťanom          Efezanom

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

libre

 
 

 

 
   
 

Blahoželáme!

Dostali ste sa z väzenia

POKRAČOVAŤ

 
   
     
 

 

 

 

 

 

 
 

no libre

 
 

 
   
 

ZLÉ SPRÁVY.

Na otázku ste odpovedali nesprávne. Musíte začať svoju misijnú cestu odznova.

ZAČAŤ ODZNOVU